Friday, February 10, 2012


என் இரவுகளின் நீளத்தை
அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன‌
உன்னுடனான என் பொழுதின் நினைவுகள்.
அசைபோடப்படும் நினைவுகள்
உறுத்தலையும் சங்கடங்களையும்
பரிசாக அளிக்கின்றன.
பரிசு மகிழ்வோடு 
ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதவையெனினும்
அதை விரும்ப எத்தனிக்கிறது
நினைவுகளை மீண்டும்
நெஞ்சில் நிறுத்த முயலும் விருப்பம்.

ச.கோபிநாத்

No comments:

Post a Comment